ВИК-П Панагюрище


 • 2014

  05

  Септември

   

  Уважаеми клиенти,

  В секцията Бланки и Документи на сайта на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-П” ЕООД, гр.ПАНАГЮРИЩЕ са публикувани новите Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор утвърдени от ДКЕВР с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г.

 • 2013

  01

  Ноември

   

  УВАЖАЕМИ АБОНАТИ НА "В и К - П" ЕООД,

  Във връзка с извършените промени в "Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор "Водоснабдаване и канализация - П" ЕООД гр. Панагюрище Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че:

  I. чл. 23, ал. 5 се променя, от

  СТАРО ... При липса на индивидуални водомери или неизправни такива, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

  1. по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
  2. по 0.15 куб. м. на кв. м. обработваема площ;
  3. по 0.1 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем сграда за сезонно ползване ( вила, бунгало и др. жилища и офиси, в кито няма постоянен обитател);
  4. по 0.5 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж;

  НОВО

  чл. 23, ал. 5 гласи ... При липса на индивидуални водомери, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:

  1. по 6 куб. м. при топлофицирано жилище и по 5 куб. м. при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
  2. по 0.15 куб. м. на кв. м. обработваема площ;
  3. по 0.1 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем сграда за сезонно ползване ( вила, бунгало и др. жилища и офиси, в кито няма постоянен обитател);
  4. по 0.5 куб. м. за всеки куб. м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж;

  II. чл. 32, ал. 2 текстът "Подаването на възражение не освобождава потребителя от задължението му да заплати сумата по платежния документ в установения срок",  се премахва от"Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор "Водоснабдаване и канализация - П" ЕООД гр. Панагюрище.